Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

1,10-Phenanthroline monohydrate (Merck) | 107225

Liên hệ
Code: 1072250010 - Chai 10g / 1072250100 - Chai 100g
Hình thế Rắn
Màu sắc Màu trắng
Mùi đặc trưng Không mùi
Ngưỡng mùi Không áp dụng được
Độ pH Không có thông tin
Điểm/Khoảng nóng chảy 93 - 94°C
Điểm sôi Không có thông tin
Điểm chớp cháy Không có thông tin
Tỷ lệ hóa hơi không có thông tin