Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

1-Naphtholbenzein indicator Reag. Ph Eur (Merck) | 106202

Liên hệ
Code: 1062020005 - Chai 5g
Hình thế Rắn
Màu sắc Màu nâu nhạt
Mùi đặc trưng Không mùi
Ngưỡng mùi Không áp dụng được
Độ pH Không có thông tin
Điểm/Khoảng nóng chảy 243 - 245 °C
Điểm sôi/Khoảng sôi Không có thông tin.
Điểm chớp cháy Không có thông tin.
Tỷ lệ hóa hơi Không có thông tin.