Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

1-napthol (VWR Prolabo)

Liên hệ
Code:
Tên sản phẩm 1-napthol, α-naphthol
CAS 90-15-3
Quy cách chai 250g
Công thức hóa học C10H7OH
Tên khác 1-Naphtol, Naphthalen-1-ol, α-naphtol, 
Xuất xứ VWR Prolabo
Danh mục Hóa chất thí nghiệm