Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

107599 | Rhodamine B (Merck Đức)

Liên hệ
Code: 1075990025
Tên sản phẩm Rhodamine B (C.I.45170) for microscopy. CAS 81-88-9, pH 3 - 4 (10 g/l, H₂O, 20 °C).
CAS 81-88-9
Quy cách chai 25g
Công thức hóa học C₂₈H₃₁ClN₂O₃
Tên khác Tetraethylrhodamine, Brilliant pink B
Xuất xứ Merck Đức
Danh mục Hóa chất thí nghiệm