Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

Alkaline Peptone Water for microbiology (Merck) | 1018000500

Liên hệ
Code: 1018000500 - Chai 500g

Alkaline Peptone Water (101800) là môi trường tăng sinh Vibrio cholera và những loài Vibrio từ mẫu thực phẩm, nước và mẫu lâm sàng.

Trong mẫu nguyên liệu ban đầu thường chứa một số lượng rất nhỏ của vi khuẩn Vibrio. Do đó để phân lập và chọn lọc thành công trong các môi trường như thạch TCBS agar thì mẫu cần được ủ trước trong môi trường làm giàu. Môi trường Alkaline Peptone Water là môi trường thích hợp cho cả hai mục đích là giàu và phân lập vi khuẩn Vibrio cholerae. Do pH môi trường APW này tương đối cao (xấp xỉ 8.4) nên giúp nó trở thành môi trường thuận lợi cho sự sinh trưởng của Vibrio. Môi trường alkaline peptone water được ALPHA khuyến cáo cho làm giàu các loài Vibrio từ mẫu hải sản, các mẫu xét nghiệm và các mẫu lâm sàng khác như phân. Trong môi trường APW thì peptone là nguồn cung cấp nitrogen và carbon, các amino acid chuỗi dài, vitamin và các chất dinh dưỡng cần thiết khác. Muối Sodium chloride duy trì cân bằng áp suất thẩm thấu.