Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

Azide dextrose broth (Merck) | 101590

Liên hệ
Code: 1015900500 - Chai 500g

Azide Dextrose Broth (101590) được sử dụng cho các thử nghiệm sơ bộ trong phát hiện và đếm enterococci trong nước uống, thực phẩm đông lạnh và các sản phẩm thực phẩm khác bằng phương pháp đếm số có xác xuất.