Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

BHI (Brain Heart Infusion) broth (Merck) | 110493

Liên hệ
Code: 1104930500

Môi trường Brain Heart Infusion (1104930500) là môi trường rất giàu dinh dưỡng, cung cấp các chất cần thiết cho sự phát triển của vi sinh vật. Môi trường Brain Heart Infusion thường được làm từ nào và tim của bò hoặc heo.

Brain Heart Infusion được sử dụng cho nuôi cấy một loạt vi sinh vật vì nó là một môi trường dinh dưỡng cao. Nó cũng được sử dụng để chuẩn bị cho tiêm chủng để kiểm nghiệm tính nhạy cảm kháng khuẩn. Brain Heart Infution là một sự cải tiến của công thức ban đầu của Rosenow, ở đó ông thêm các mảnh mô não vào canh trường dextrose. Brain Heart Infusion broth cũng là môi trường ưu tiên cho vi khuẩn kỵ khí, nấm men và mốc. Môi trường này giàu dinh dưỡng và được đệm tốt để hỗ trợ sự sinh trưởng của nhiều loại vi sinh vật. Với việc bổ sung thêm 10% máu cứu đã tách fibrin, nó hữu ích cho phân lập và nuôi cấy Histoplasma capsulatum và các loài nấm khác. Cho phân lập chọn lọc nấm, việc bổ sung gentamicin và/hoặc chloramphenicol được khuyến cáo. Proteose peptone và infusion (calf brain and beef heart) cung cấp như nguồn carbon, nitrogen, và các nhân tố cần thiết, amino acid và vitamins. Dextrose phụ vụ như nguồn năng lượng. Disodium phosphate giúp duy trì hoạt động đệm của môi trường trong khi sodium chloride duy trì cân bằng áp suất thẩm thấu của môi trường.