Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

Bile Aesculin Azide Agar (Merck) | 100072

Liên hệ
Code: 1000720500 - Chai 500g

Bile Esculin azide Agar (1000720500) là một môi trường chọn lọc dùng để phân lập và định lượng enterococci trong thực phẩm và các sản phẩm dược phẩm. ... Thành phần tiêu biểu đáp ứng được các yêu cầu áp dụng bắt buộc NF EN ISO 7899-2 và NF T90-421, để khẳng định enterococci trong nước và trong nước hồ bơi.