Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

Blood agar base (Merck) | 110886

Liên hệ
Code: 1108860500 - Chai 500g

Blood Agar Base (1108860500) là môi trường nuôi cấy vi sinh vật, dùng phổ biến cho các phản ứng tan huyết điển hình với việc bổ sung thêm máu khử fibrin vô trùng

Blood Agar Base có thể được sử dụng để phân lập và nuôi cấy nhiều vi sinh vật mà không cần thêm các chất dinh dưỡng khác. BAB chứa hàm lượng máu cao, nó mang lại sự tăng trưởng tối đa của các sinh vật khó tính và chứng minh một cách rõ ràng hoạt động tán huyết điển hình.