Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

Buffer solution pH 10 (Merck) | 109438

Liên hệ
Code: 1094381000 - Chai 1l

Mô tả: Buffer solution PH10 (109438) là một loại hóa chất thí nghiệm dạng lỏng được sử dụng như một loại thuốc thử để phân tích hoặc giữ độ PH ổn định. Bản thân chất pha chế này không được phân loại là hóa chất thí nghiệm nguy hiểm theo quy định của EU.

Lưu ý khi sử dụng: Khi làm việc với Buffer solution PH10 thì mọi kỹ thuật và thao tác phải được ưu tiên với việc sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân. Quần áo cần phải được chọn cụ thể cho nơi làm việc, tùy vào nồng độ và lượnghóa chất thí nghiệm nguy hiểm được xử lý. Do không phải hóa chất nguy hiểm nên chỉ cần rửa sạch với nhiều nước sau khi thao tác là đủ.