Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

Chất chỉ thị màu

pH-indicator paper pH 1 - 14 Universal indicator (Merck) | 110962

Liên hệ
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

L-Histidine monohydrochloride monohydrate (Merck) | 104350

Liên hệ

Code:  1043500500 - Chai 500ml

1-Naphtholbenzein indicator Reag. Ph Eur (Merck) | 106202

Liên hệ

Code: 1062020005 - Chai 5g

1-Naphthol GR for analysis (Merck) | 106223

Liên hệ

Code: 1062230250 - Chai 250g / 1062230050 - Chai 50g

1,10-Phenanthroline monohydrate (Merck) | 107225

Liên hệ

Code: 1072250010 - Chai 10g / 1072250100 - Chai 100g

5291 | Polymyxin B Sulfate (Merck Đức)

Liên hệ

Code: 5291-500MG

107599 | Rhodamine B (Merck Đức)

Liên hệ

Code: 1075990025

1-napthol (VWR Prolabo)

Liên hệ

Code: