Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

Tất cả sản phẩm

Acetic acid (CH3COOH) 99.85% - Dấm, Lotte-Hàn Quốc, 30kg/can

Liên hệ

Công Ty TNHH Hóa Chất Long Hải nhập trực tiếp từ Hàn Quốc

Sđt: 0773725814 ( Zalo )

Email: Joseph@longhaichem.vn

VIMAG SFA1

Liên hệ
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

Diethylene Glycol

Liên hệ
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

Dung môi MDI

Liên hệ
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

Acid Formic HCOOH

Liên hệ
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

Toluene Diisocyanate TDI T-80

Liên hệ
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

Acid H2SO4

Liên hệ
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

Acid photphoric 85%

Liên hệ
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

Sodium Benzoate Powder/ Nolle

Liên hệ
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...