Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

Tất cả sản phẩm

TBX (Tryptone Bile X-glucuronide) agar (Merck) | 116122

Liên hệ

Code: 1161220500 - Chai 500g

Brilliant green bile Lactose (BGBL2%) broth (Merck) | 105454

Liên hệ

Code: 1054540500 - Chai 500g

Brain heart agar (Merck) | 113825

Liên hệ

Code: 1138250500 - Chai 500g

Bolton Broth Selective (Merck) | 100079

Liên hệ

Code: 1000790010 - Hộp 10 lọ

Blood agar base (Merck) | 110886

Liên hệ

Code: 1108860500 - Chai 500g

Bile Aesculin Azide Agar (Merck) | 100072

Liên hệ

Code: 1000720500 -  Chai 500g

Azide dextrose broth (Merck) | 101590

Liên hệ

Code: 1015900500 - Chai 500g

Hoá chất tinh khiết

Liên hệ
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...