Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

DEV TRYPTOPHAN BROTH (Merck) | 110694

Liên hệ
Code: 1106940500 - Chai 500g

DEV TRYPTOPHAN BROTH (1106940500) cho phép nuôi cấy vi sinh vật không có yêu cầu tăng trưởng đặc biệt. Môi trường được sử dụng để thực hiện thử nghiệm sinh indole, được sử dụng đặc biệt trong việc khẳng định Escherichia coli, Shigella và Salmonella.