Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

Dextrose casein-peptone agar (Merck) | 110860

Liên hệ
Code: 1108600500 - Chai 500g

Dextrose casein-peptone agar (1108600500) sử dụng để xác định và liệt kê các loài Bacillus, đặc biệt là vi khuẩn "Flat Sour", trong thực phẩm. Các khuẩn lạc vi khuẩn, chuyển hóa dextrose để tạo thành axit, làm cho chất chỉ thị bromocresol có màu tím trong môi trường xung quanh ngay lập tức thay đổi màu của nó thành màu vàng.