Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

DRBC (Dichloran-rose bengal chloramphenicol) agar (Merck) | 100466

Liên hệ
Code: 1004660500 - Chai 500g

DRBC (Dichloran-rose bengal chloramphenicol) agar (1004660500) được khuyến khích cho việc đếm nấm men và nấm mốc phát triển trong các sản phẩm dành cho tiêu dùng của con người và động vật với độ ẩm (aw) lớn hơn 0,95. Môi trường không cho phép đếm các bào tử nấm mốc.

Các pepton và glucose đảm bảo sự phát triển của men và nấm mốc. Dichloran và rose bengal ức chế sự xâm nhập của nấm mốc và làm giảm kích thước của các khuẩn lạc khác.

Rose bengal dễ dàng hấp thụ bởi nấm men có xu hướng tạo điều kiện cho việc đếm khuẩn lạc màu hồng. Sự hiện diện của chloramphenicol, kháng sinh chịu nhiệt, và chlortetracycline tăng cường tính chọn lọc của môi trường đối với hầu hết các vi khuẩn gây ô nhiễm. Tergitol hạn chế sự tăng sinh của Mucoraceae. Kẽm và đồng ở dạng sulfat cải thiện sản xuất sắc tố nấm mốc.