Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

Dụng cụ thí nghiệm bằng nhựa

Ống nhỏ giọt bằng nhựa - Pipette Pasteur

Liên hệ
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

Pasteur Pipette 5ml - Ống nhỏ giọt bằng nhựa 5ml

Liên hệ
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

Pipette Pasteur 3ml - Ống nhỏ giọt bằng nhựa 3ml

Liên hệ
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

Ống nhỏ giọt bằng nhựa 1ml - Pipette Pasteur 1ml

Liên hệ
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...