Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

Dung dịch đệm, dung dịch chuẩn

Potassium chloride solution (Merck) | 104817

Liên hệ

Code:  1048170250 - Chai 250ml

Nitrate standard solution (Merck) | 119811

Liên hệ

Code:  1198110500 - Chai 500ml

Buffer solution pH 4 (Merck) | 109435

Liên hệ

Code:  1094351000 - Chai 1l

Buffer solution pH 10 (Merck) | 109438

Liên hệ

Code:  1094381000 - Chai 1l

Phosphate standard solution (Merck) | 119898

Liên hệ

Code:  1198980500 - Chai 500ml

Sodium standard solution (Merck) | 170238

Liên hệ

Code: 1702380500 - Chai 500ml

Titanium standard solution (Merck) | 170243

Liên hệ

Code: 1702430500 - Chai 500ml

1094611000 | Buffer solution pH 9 (Merck)

Liên hệ
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

Chất chuẩn độ Merck

Liên hệ
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...