Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

Egg yolk emulsion (Merck) | 103784

Liên hệ
Code: 1037840001 - Chai 100ml

Egg yolk emulsion (1037840001) là một nhũ tương của lòng đỏ trứng có chứa kali Tellurite để sử dụng trong Baird Parker Agar (1054060500). Baird Parker Agar (1054060500) được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp thực phẩm để phát hiện staphylococci gây bệnh. Các tấm Baird-Parker kết hợp Egg yolk emulsion (1037840001) phải được bảo vệ khỏi mất độ ẩm bằng cách bọc trong nhựa hoặc bao bì chống hơi khác.