Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

FRASER broth (base) acc. ISO 11290 GranuCult ® (Merck) | 1103980500

Liên hệ
Code: 1103980500 - Chai 500g

Half- Fraser Broth (1103980500) được sử dụng để làm tăng sinh sơ cấp Listeria monocytogenes và Listeria spp trong thực phẩm, theo tiêu chuẩn NF EN ISO 11290-1. Các môi trường truyền thống cũng được sử dụng trong phương pháp nhanh để phát hiện và đếm Listeria monocytogenes hoặc Listeria spp.