Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

Hóa chất thí nghiệm

Fluid Thioglycollate medium (Merck) | 1081910500

Liên hệ

Code: 1081910500 - Chai 500g

Plate Count agar (Merck) | 1054630500

Liên hệ

Code: 1054630500 - Chai 500g

EMB agar - Eosin Methylene Blue Agar (Merck) | 1013470500

Liên hệ

Code: 1013470500 - Chai 500g

Extran® MA 05 (Merck) | 140000

Liên hệ
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

Hydrogen peroxide 30% (Merck) | 107209

Liên hệ
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

Potassium chloride solution (Merck) | 104817

Liên hệ

Code:  1048170250 - Chai 250ml

L-Histidine monohydrochloride monohydrate (Merck) | 104350

Liên hệ

Code:  1043500500 - Chai 500ml