Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

L-Histidine monohydrochloride monohydrate (Merck) | 104350

Liên hệ
Code: 1043500500 - Chai 500ml

L-Histidine monohydrochloride monohydrate for biochemistry. CAS 5934-29-2, pH 3.5 - 4.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C).

Thông tin sản phẩm:

Hill Formula C₆H₁₀ClN₃O₂ * H₂O
Molar Mass 209.63 g/mol
HS Code 2933 29 90

Thông tin hóa lý:

Density 1.49 g/cm3 (20 °C)
Melting Point 256 - 268 °C (decomposition)
pH value 3.5 - 4.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C)
Vapor pressure <1 hPa (20 °C)
Bulk density 770 kg/m3
Solubility 149.55 g/l