Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

May - Grünwald's eosine-methylene blue solution modified (Merck) | 101424

Liên hệ
Code: 1014240500 - Chai 500ml

Tổng quan: Phương pháp nhuộm màu theo May-Grünwald là một trong những kỹ thuật tiêu chuẩn trong quy trình chẩn đoán huyết học. Giống như dung dịch xanh metyl eosin của Wright và dung dịch xanh metylen eosin của Leishman, nó được sử dụng để nhuộm máu và tủy xương và mẫu bệnh phẩm lâm sàng. Dung dịch xanh methylen eosin của May-Grünwald là sản phẩm được đăng ký / chứng nhận IVD / CE và 500 ml là đủ để nhuộm tới 1600 slide trong các tế bào Hellendahl.

Ứng dụng: Được sử dụng để nhuộm máu, phết tế bào tủy xương và bệnh phẩm tế bào học lâm sàng

Thông tin hóa lý:

Điểm sôi 65 °C (1013 hPa)
Tỉ trọng 0.79 g/cm3 (20 °C)
Giới hạn nổ 5.5 - 44 %(V) Methanol
Điểm sáng 12 °C
Nhiệt độ đánh lửa 420 °C
Áp suất hơi 128 hPa (20 °C)