Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

Merck

pH-indicator paper pH 1 - 14 Universal indicator (Merck) | 110962

Liên hệ
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

Extran® MA 05 (Merck) | 140000

Liên hệ
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

Hydrogen peroxide 30% (Merck) | 107209

Liên hệ
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

Potassium chloride solution (Merck) | 104817

Liên hệ

Code:  1048170250 - Chai 250ml

L-Histidine monohydrochloride monohydrate (Merck) | 104350

Liên hệ

Code:  1043500500 - Chai 500ml

Nitrate standard solution (Merck) | 119811

Liên hệ

Code:  1198110500 - Chai 500ml

Buffer solution pH 4 (Merck) | 109435

Liên hệ

Code:  1094351000 - Chai 1l

Buffer solution pH 10 (Merck) | 109438

Liên hệ

Code:  1094381000 - Chai 1l

Phosphate standard solution (Merck) | 119898

Liên hệ

Code:  1198980500 - Chai 500ml

Potassium chloride (Merck) | 104936

Liên hệ

Code:  1049361000 - Chai 1kg