Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

Methanol (VWR Prolabo)

Liên hệ
Code: 20847295
Tên sản phẩm Methanol, Metanol
Code 20847295
CAS 67-56-1
Quy cách chai 1L
Công thức hóa học CH3OH, MeOH
Tên khác ancol metylic, alcohol gỗ, naphtha gỗ, rượu mạnh gỗ
Xuất xứ VWR Prolabo
Danh mục Hóa chất thí nghiệm