Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

MKTTn broth (Merck) | 1058780500

Liên hệ
Code: 1058780500 - Chai 500g

MKTTn (MULLER-KAUFFMANN Tetrathionate Novobiocin) broth (1058780500) được sử dụng làm một trong hai môi trường tăng sinh chọn lọc để phát hiện salmonella theo phương pháp tiêu chuẩn ISO 6579-1. Liên kết với môi trường MSRV, nó cũng được sử dụng trong quy trình để phân lập và xác định Salmonella trong sản phẩm động vật (NF U 47-100), trong gia cầm(NF U 47-101) và động vật có vú (NF U 47-102). Canh MKTTn cũng được sử dụng làm môi trường tăng sinh chọn lọc thứ hai để phát hiện Salmonella trong nước theo phương pháp được mô tả trong tiêu chuẩn NF ISO 19250.

Muối mật và chất xanh ức chế sự phát triển của vi khuẩn Gram dương. Kết quả việc sản sinh tetrathionate từ các hành động của dung dịch iod trên natri thiosulfate, ức chế vi khuẩn coliform và hầu hết các vi khuẩn đường ruột. Novobiocin ức chế sự phát triển Proteus. Canxi cacbonat làm trung hòa axit sulfuric tạo ra khi tetrathionate giảm. Kết quả là để duy trì pH ở mức không đổi.

Phân lập trên thạch XLD và trên môi trường phân lập chọn lọc thứ hai, với một vòng cấy platinum. Với sự hiện diện của các khuẩn lạc đặc trưng, hãy tiến hành các test khẳng định cần thiết.