Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

MYP (Mannitol egg yolk polymyxin) agar (base) (Merck) | 105267

Liên hệ
Code: 1052670500 - Chai 500g

MYP (Mannitol egg yolk polymyxin) agar (1052670500) là môi trường dạng hạt dùng đếm Bacillus cereus trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi cũng như mẫu môi trường và vật liệu khác