Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

Nitrate standard solution (Merck) | 119811

Liên hệ
Code: 1198110500 - Chai 500ml

Mô tả sản phẩm: 

Tên sản phẩm: Nitrate standard solution traceable to SRM from NIST NaNO₃ in H₂O 1000 mg/l NO₃ Certipur®
Tên gọi khác: Dung dịch chuẩn  nitrat cho máy AAS
Hãng sản xuất: Merck - Đức
Ứng dụng: Dung dịch chuẩn nitrat dùng cho công tác định lượng dựa vào phương pháp đường chuẩn hoặc phương pháp thêm chuẩn  
Thành phần: - Nồng độ:  990 - 1010 mg/l
Tính chất: - Dung dịch có thể gây ăn mòn kim loại, gây kích ứng da, mắt

- Khối lượng riêng: 1,00 g/cm(20oC)

- Giá trị pH : 6 (H2O, 20oC)
Quy cách: Chai nhựa 500 ml
Bảo quản:   15oC ÷ 25 oC