Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

Phosphate standard solution (Merck) | 119898

Liên hệ
Code: 1198980500 - Chai 500ml

Mô tả sản phẩm:

Màu sắc

 Không màu

Khối lượng riêng

0.998 g/cm3 (20°C)

Trạng thái

Lỏng

Bảo quản

15-25°C

Quy cách đóng gói     

Chai nhựa 500ml

Thành phần

β (PO₄³⁻) trong nước có nồng độ 1000mg/l