Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

Sắc ký cột , sắc ký lỏng , dung môi

Extran® MA 05 (Merck) | 140000

Liên hệ
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

Hydrogen peroxide 30% (Merck) | 107209

Liên hệ
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

Potassium chloride (Merck) | 104936

Liên hệ

Code:  1049361000 - Chai 1kg

TLC Silica gel 60 F₂₅₄ (Merck) | 105554

Liên hệ

Code:  1055540001 - Hộp 25 miếng

Water (Merck) | 115333

Liên hệ

Code: 1153332500 - Chai 2.5l

8083521000 | Triethylamine (Merck)

Liên hệ
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

Methanol (VWR Prolabo)

Liên hệ

Code: 20847295

Pyridine (VWR Prolabo)

Liên hệ

Code: 27199292

Acetone (VWR Prolabo)

Liên hệ

Code: 20066296