Công ty TNHH Hóa Chất Long Hải

Sản phẩm nổi bật

Iodine (I2) tinh thể

Liên hệ
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

Hóa chất tinh khiết VWR Prolabo

Liên hệ
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

Dụng cụ nhựa phòng thí nghiệm

Liên hệ
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

Hóa chất Trung quốc

Liên hệ
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

Chất chuẩn độ

Liên hệ
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

Tranh Giải phẫu 3D

Liên hệ
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

Tranh giải phẫu 3D

Liên hệ
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

Nhuộm tế bào

Liên hệ
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

Chất chuẩn độ Merck

Liên hệ
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

Mô hình giải phẫu cơ thể người

Liên hệ
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

Nhuộm tế bào

Liên hệ
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...

Hóa chất tinh khiết VWR Prolabo

Liên hệ
Mô tả sản phẩm đang được cập nhật ...