2-HYDROXYETHYL ACRYLATE

2-HEA | 2-HYDROXYETHYL ACRYLATE | HYDROXYETHYL ACRYLATE | 2 HYDROXYETHYL ACRYLATE | 2 HEA | HYDROETHYL ACRYLATE | 2-HYDROXYETHYLACRYLATE | HYDROXYETHYLACRYLATE

Quy cách / Đóng gói Tịnh 200kg/phuy
Tên hóa học 2-Hydroxyethyl Acrylate
Ứng dụng Dùng trong sản xuất công nghiệp
Xuất xứ Trung Quốc
EnglishTiếng Việt