ACETIC ACID (CH3COOH) 99.85% – DẤM, LOTTE-HÀN QUỐC, 30KG/CAN

Công Ty TNHH Hóa Chất Long Hải nhập trực tiếp từ Hàn Quốc Sđt: 0773725814 ( Zalo ) Email: Joseph@longhaichem.vn
简体中文EnglishTiếng Việt