ACID FLUOROSILICIC

H2SIF6 | ACID FLUOROSILICIC | AXIT FLUOROSILICIC | HEXAFLUOROSILICIC AXIT | FLUOROSILICIC ACID | HEXAFLUOROSILICIC ACID

Tên sản phẩm: Fluorosilicic Acid
Tên khác: Acid Fluorosilicic, Axit Fluorosilicic, Hexafluorosilicic Axit.
Công thức hóa học: H2SiF6
Mô tả ngoại quan: Chất lỏng trong suốt
Xuất xứ: Trung Quốc
Quy cách: Tank 1.400Kg, 25 Kg/Can, 250Kg/Phuy

EnglishTiếng Việt