ACID FUMARIC

C4H4O4 | ACID FUMARIC | AXIT FUMARIC | FUMARIC | FUMARIC ACID | FUMARIC AXIT

Tên hoá học: Acid Fumaric

Tên khác: axit trans-1,2-ethylenedicarboxylic, axit 2-butenedioic, axit trans-butenedioic, axit, allomaleic, axit boletic, axit donitic, axit lichenic.

Công thức phân tử: C4H4O4

Số CAS: 110-17-8

Quy cách: 25Kg/Bao, 25Kg/Thùng

Xuất xứ: Trung Quốc

EnglishTiếng Việt