ACID SORBIC

ACID SORBIC | AXIT SORBIC | C6H8O2 | SORBIC ACID | SORBIC AXIT | BÁN SORBIC | SOCBIC

SORBIC ACID POWDER – C6H8O2

Tên sản phẩm: Axit Sorbic
Tên gọi khác: Acid Sorbic, Axit (2E,4E)-hexa-2,4-dienoic, Chất bảo quản E200, axit sorbic, Chất bảo quản-Chống nấm mốc
Công thức hóa học: C6H8O2
CAS No.: 110-44-1
Mô tả ngoại quan: Sorbic axit dạng bột tinh thể màu trắng

EnglishTiếng Việt