ACID SUNFURIC

H2SO4 | ACID SUNFURIC | BÁN AXIT SUNFURIC | SULFURIC ACID | SULFURIC AXIT | AXIT SUNPHURIC | ACID SUNPHURIC | SULFURIC | SUNPHURIC

AXIT SULFURIC – H2SO4

SẢN PHẨM: Axit sulfuric – H2SO4 98%
Tên gọi khác: Sulphuric acid, acid sunfuric
Công thức: H2SO4
Hàm lượng: 98% H2SO4
Đóng gói: 400 kg/phuy, 40 kg/can và 15 tấn/tank (xe bồn)

EnglishTiếng Việt