AMONI BIFLUORIDE

AMONI BIFLORUA | AMONI BIFLUORIDE | AMMONIUM BIFLUORIDE | NH4HF2

\

Amoni Bifluoride
Ammonium Bifluoride
NH4HF2
Xuất xứ: Trung Quốc
Đóng gói: 25 kg/bao
Hàm Lượng: >97%
Ứng dụng: Sử dụng để xử lý bề mặt kim loại, tạo hoa văn bề mặt kính, dùng làm thuốc diệt nấm và chất bảo quản gỗ

简体中文EnglishTiếng Việt