CỒN TUYỆT ĐỐI

C2H5OH | BÁN C2H6O | ETHANOL TUYỆT ĐỐI | CỒN TUYỆT ĐỐI | CỒN THỰC PHẨM | CỒN | ETANOL

Công thức hóa học C2H5OH, C2H6O
Tên thường gọi Cồn rượu
Xuất xứ Việt Nam
Quy cách / Đóng gói Can / Phuy
Tên hóa học Ethanol
Ứng dụng Dùng trong công nghiệp và thực phẩm
EnglishTiếng Việt