DIETHANOLAMINE

DIETHANOLAMINE | DEA

Tên hóa học: DIETHANOLAMINE

Tên thường gọi: DIETHANOLAMINE, DEA

Quy cách: 228Kg/Phi

Xuất  xứ: Malaysia, Thái Lan.

EnglishTiếng Việt