DIETHYLENE GLYCOL THÁI LAN

DEG THAILAND | DIETHYLENE GLYCOL THÁI LAN | C4H10O3 THAILAND | (HOCH2CH2)2O THAILAND | DI ETYLEN GLYCOL THÁI LAN | DIETYLEN GLYCOL THÁI LAN

Xuất xứ Thái Lan
Quy cách / Đóng gói tịnh 225 kg/phuy
EnglishTiếng Việt