DIMETHYLFORMAMIDE

DIMETHYLFORMAMIDE | N-DIMETHYLFORMAMIDE | DIMETHYL FORMAMIDE | N-DIMETHYL FORMAMIDE

Tên hóa học: N-DIMETHYLFORMAMIDE
CTHH: (CH3)2NC(O)H
Tên thường gọi: DIMETHYLFORMAMIDE, N-DIMETHYLFORMAMIDE
Quy cách: 190 Kg/Phi
Xuất xứ: Trung Quốc
Ứng dụng: Làm dung môi cho nhiều hợp chất hữu cơ.

EnglishTiếng Việt