FERROUS OXALATE

FERROUS OXALATE | SẮT II OXALAT | IRON OXALATE

Tên hóa học: SẮT II OXALAT ,IRON OXALATE
CTHH:FeC2O4
Tên khác: FERROUS OXALATE ,SẮT II OXALAT ,IRON OXALATE
Ngoại quan: Dạng bột màu vàng
Đóng gói: 25Kg/Bao
Xuất xứ: Trung Quốc

EnglishTiếng Việt