HỒ MỀM | HỒ LÀM MỀM VẢI | SOFTENER FLAKES | HỒ VẢY

HỒ MỀM | HỒ LÀM MỀM VẢI | SOFTENER FLAKES | HỒ VẢY

Tên sản phẩm: Hồ mềm, Hồ làm mềm vải, Softener Flakes, Hồ vảy

Tên hóa học: Softener Flakes

Ngoại quan: Dạng vẩy màu vàng nhạt

Xuất xứ: Trung Quốc, Hàn Quốc

Đóng gói: 25kg/ bao

EnglishTiếng Việt