KALI XYANUA

KALI XYANUA | POTASSIUM XYANUA | KCN | POTASSIUM CYANIDE | KALI CYANIDE

Tên hóa học: Kali Xyanua, Potassium Xyanua
Tên thường gọi  : Kali Xyanua, Potassium Xyanua, Kali Cyanide, Potassium Cyanide, KCN
CTHH : KCN
Ngoại quan: Dạng bột hoặc hạng viên hình quả bàng
Quy cách : 50 kg/thùng
Xuất xứ: USA

简体中文EnglishTiếng Việt