KAU(CN)2

KAU(CN)2 | BÁN KALI VÀNG XYANUA | POTASSIUM GOLD CYANIDE | MUỐI PHỨC VÀNG | MUỐI VÀNG

Tên hóa học: Potassium Gold Cyanide
Công thức: K[Au(CN)2]
Tên khác: Potassium Gold Cyanide, Kali Vàng Xyanua, Muối Vàng, Muối phức vàng
Đóng gói: 100 gr/chai, 500 gr/chai
Hàm lượng: Au > 68.3%
Xuất xứ: Heraeus – Đức

简体中文EnglishTiếng Việt