LEAD ACETATE

LEAD ACETATE | PB(CH3COO)2 | CHÌ AXETAT | CHÌ AXETATE | LEAD ACETATE TRIHYDRATE

Quy cách: 25 kg/bao
Xuất xứ: Trung Quốc

EnglishTiếng Việt