MỠ CÔNG NGHIỆP

MỠ | VASELINE | MỠ CÔNG NGHIỆP | VAZOLIN | VAZOLINE

MỠ CÔNG NGHIỆP

Xuất xứ :Indonesia / Ấn Độ – 170kg/phuy; tiêu chuẩn: BP 93
Iran – 175kg/phuy; tiêu chuẩn BP 2003, USP 24
Merkur Đức – 170kg – 195kg/phuy, tiêu chuẩn BP 2003
Trung Quốc: 165kg – 170 kg/phuy
Vaseline là thành phẩn chính trong sản xuất các sản phẩm mỹ phẩm và dược phẩm.

EnglishTiếng Việt