MURIATIC ACID | AXIT MURIATIC | MURIATIC AXIT | AXIT HCL | AXIT CLOHYDRIC | CLOHYDRIC ACID | HCL | HCL 32% | HCL 30%

MURIATIC ACID | AXIT MURIATIC | MURIATIC AXIT | AXIT HCL | AXIT CLOHYDRIC | CLOHYDRIC ACID | HCL | HCL 32% | HCL 30%

CLOHYDRIC ACID – HCl

Hàm lượng: 30%-33%
Đóng gói: Phuy hoặc xe bồn
Xuất xứ: Bãi Bằng, Việt Trì, Đông Á
Ứng dụng: Hóa chất được dùng trong công nghiệp
Tên thường gọi: axit HCl, Axit Clohydric , Clohydric acid, Muriatic acid

EnglishTiếng Việt