NICKEL

NICKEL – Ni

Hàm lượng: 99.97%
Đóng gói: dạng tấm và miếng vuông, kích thước ước lượng: 10x10x1.5cm, 4x4x1.5cm và 15x60x1.5cm
Xuất xứ: Pháp, Canada (Inco-Vale)
Ứng dụng: Nickel được xử dụng trong công nghiệp xi mạ

EnglishTiếng Việt